TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG ĐƯỢC THÀNH LẬP NĂM 1978 . CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (CŨNG LÀ NGƯỜI SÁNG LẬP) LÀ BÀ VŨ THỊ LAN, NAY LÀM CỐ VẤN KINH DOANH CHO CÔNG TY.

CÔNG TY TÂN PHÚ CƯỜNG CUNG CẤP SẢN PHẨM HÓA CHẤT CHẤT CÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG CAO, THUỐC NHỘM, HÓA CHẤT NGÀNH DỆT NHỘM, HÓA CHẤT NGÀNH GIẤY, MỰC IN OFFSET, MÀU VÀ HÓA CHẤT IN VẢI, PHỤ GIA SƠN NƯỚC