TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

Iso tank

Công ty TNHH Hóa chất Tân Phú Cường là một trong những đơn vị chuyên cung cấp các mặt hàng container và dịch vụ vận chuyển chất lỏng cho các ngành công nghiệp hóa chất, thực phẩm, mỹ phẩm....

Hiện công ty chúng tôi đang cung cấp hai dòng sản phẩm chính: Iso tank đã qua sử dụng và ISO tank mới.

Với rất nhiều phương thức linh hoạt: mua CIF, mua bán trong nước, bán các bồn đang có sẵn ....đi kèm với các dịch vụ kê khai hải quan, giải tỏa hàng hóa....hi vọng sẽ làm hài lòng quý doanh nghiệp.

Danh sách các bồn chứa đang có sẵn

 

Quipment Type Capacity
Building Year Discharge
Manufacturer
MAWP
Insulation
Heating
Max Weight
Tare
Full specification
TCSU 100172-5  IMO-1
17500
12-7-1996
Bottom
WEW (GERMANY)
6
Insulated
Steam
34000
5170

TCSU 100158-2 IMO-1
20000
1-3-1990
Bottom
BSLT VALENCIENNES(FRANCE)
4 Insulated
Steam
36000
4030

TCSU 100173-0 IMO-1 20500
27-6-1996
Bottom
WEW (GERMANY)
6 Insulated
Steam
34000
5490

TCSU 100074-0
IMO-1 23000
3-1-1996
Bottom
CONSANI(SOUTH AFRICA)
4 Insulated
Steam
36000
4060

TCSU 100171-0
IMO-1 24000
1-2-1997
Bottom
VAN HOOL (BELGIUM)
4 Insulated
Steam
34000
3820

TCSU 100174-6
IMO-1 24000
1-6-1997
Bottom
VAN HOOL (BELGIUM)
4 Insulated
Steam
34000
3820

TCSU 100187-5
IMO-1 24000
1-1-1991
Bottom
HOLVRIEKA (NEDERLAND)
4 Insulated
Steam 30480
3880

TCSU 200029-8
IMO-2 25000
1-4-2001
Bottom
VAN HOOL (BELGIUM)
1.74 Insulated
Steam
34000
3280

TCSU 200031-7
IMO-2 25000
1-4-2001
Bottom
VAN HOOL (BELGIUM)
1.74 Insulated
Steam
34000
3280

TCSU 200030-1
IMO-2 25000
1-4-2001
Bottom
VAN HOOL (BELGIUM)
1.74 Insulated
Steam
34000
3280

TCSU 100166-4
IMO-1 25600
1-10-1999
Bottom
VAN HOOL (BELGIUM)
4 Insulated
Steam
3820
34000

TCSU 100167-0
IMO-1 25600
1-3-2000 Bottom
CONSANI(SOUTH AFRICA)
4 Insulated
Steam
4040
34000

TCSU 100168-5
IMO-1 25600
31-1-2003
Bottom
WELFIT ODDY (SOUTH AFRICA)
4 Insulated
Steam
36000
3900

TCSU 200028-2
IMO-2 26000
1-3-1991
Bottom BSL(FRANCE)
1.7 Insulated
Steam
30480
3550

TCSU 100180-7
IMO-1
26000
13-5-1998
Bottom
CPV(IRELAND)
2.65 Insulated
Steam
34000
4650

TCSU 100181-2
IMO-1 Swap 29500
1-3-2002
Bottom
VAN HOOL (BELGIUM)
4 Insulated
Steam
36000
4040

TCSU 100182-8
IMO-1 Swap 30000
24-5-2000
Bottom
WELFIT ODDY (SOUTH AFRICA)
3 Insulated
Steam
36000
4930

TCSU 100183-3
IMO-1 Swap 30000
9-6-2000
Bottom
WELFIT ODDY (SOUTH AFRICA)
3 Insulated
Glycol/Steam
36000
4000

TCSU 100184-9
IMO-1 Swap 30000
9-5-2000
Bottom
WELFIT ODDY (SOUTH AFRICA)
3 Insulated
Glycol/Steam
36000
4870

TCSU 100185-4
IMO-1 Swap 30000
1-10-1999
Bottom HOLVRIEKA (NEDERLAND)
3 Insulated
Glycol/Steam
36000
4870

TCSU 100186-0
IMO-1 Swap 31000
1-12-1998
Bottom
MTK CONTAINERS LTD (UK)
3 Insulated
Steam
34000
4290

UTTU 311102-0
IMO-1 Swap 31860
1-10-2003
Bottom
VAN HOOL (BELGIUM)
3 Insulated
Steam
36000
4140

TCSU 100151-4
IMO-1 Swap 35000
1-9-2002
Bottom
CPV(IRELAND)

 Full specification sẽ bao gồm: chứng nhận của Bureau Vertias, hình ảnh của bồn, thông tin bồn chứa,

For more information, please call LY MINH HOA : 098 789 6071