TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

Mực in offset

NGUỒN (ORIGIN): TRUNG QUỐC

ĐÓNG GÓI: 1KG/CAN, 12 CAN/BOX

SẢN PHẨM:

90-83 SILVER
GOLD 94-90E
10-03 WARM RED
10-52 BLACK
10-32 CYAN
10-14 MAGENTA
10-24 YELLOW