TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

THÔNG TIN

NGUỒN (ORIGIN): USA, SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

SẢN PHẨM

NHÓM CELLULASE ENZYMES  
  DESIZING + ABRASION D3000 (POWDER) 50KG/DRUM
  LOW TEMP CELLULASE C-5 (GRANULAR) 50KG/DRUM
  LOW TEMP CELLULASE CP-5A (POWDER) 50KG/DRUM
  WIDE TEMP CELLULASE D-977 (GRANULAR) 50KG/DRUM
  WIDE TEMP CELLULASE D-520 (POWDER) 50KG/DRUM
  HYBRID CELLULASE D-302 (POWDER) 50KG/DRUM
  HIGH COLOR RETENTION D-305 (POWDER) 50KG/DRUM
  ABRASION + BIOPOLISH D-PP8 (POWDER) 50KG/DRUM
  HIGH COLOR RETENTION 911A (GRANULAR) 50KG/DRUM
  ECONOMICAL ACID CELLULASE PPK (LIQ) 30KG/DRUM
  ACID CELLULASE PK2 (LIQ) 220KG/DRUM
  NEUTRAL BIOPOLISH LN-300C (LIQ) 30KG/DRUM
  NEUTRAL BIOPOLISH L-1616 (LIQ) 220KG/DRUM
  NEUTRAL BIOPOLISH L-1009 (LIQ) 220KG/DRUM
  READY TO USE CELLULASE LC-976 50KG/DRUM
NHÓM ANTI-BACK STAINING  
  101D ABS CONC 125KG/DRUM
  D-130 ABS CONC 125KG/DRUM
  P560S ECON ABS 25KG/BAG
  PA ECON ABS 25KG/BAG
  X+3 ABS CONC 40KG/DRUM
  D-1 ABS RAW 40KG/DRUM
  D-1G ABS RAW 30KG/BAG
NHÓM CATALASE  
  READY TO USE CATALSE OX-40 (LIQ) 220KG/DRUM
  CATALASE CONC OX-8000 220KG/DRUM
NHÓM AMYLASE  
  MEDIUM TEMP DESIZING DS-12 (LIQ) 30KG/DRUM
NHÓM LACCASE  
  LACCASE CONCENTRATE #10 (POWDER) 50KG/DRUM
NHÓM DYE AUXILIARY  
  MULTI FUNCTIONAL AUXILIAERY D-2 (GRANULAR) 30KG/BAG
  CONCENTRATED BIOACID W-BA (POWDER) 25KG/BAG
  ACID LEVELLING AGENT W-LA (LIQ) 125KG/DRUM
  OBA B-60 (LIQ) 125KG/DRUM
  HIGH CONC FABRIC SOFTENER S-26 (LIQ) 125KG/DRUM