TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

HÃNG ATUL - ẤN ĐỘ

Đặt hàng
NOVATIC YELLOW 5GF YE 46
NOVATIC YELLOW 4GL YE 33
NOVATIC YELLOW 3R OR 11
NOVATIC GOLDEN YELLOW RK OR 1
NOVATIC GOLDEN ORANGE 3G OR 15
NOVATIC ORANGE RRT OR 2
NOVATIC ORANGE GR OR 7
NOVATIC BRILL.RED 3B RE 10
NOVATIC BROWN L BR 84
NOVATIC BROWN BR BR 1
NOVATIC BROWN R BR 3
NOVATIC JADE GREEN XBN GR 1
NOVATIC BLUE CLF BL 66
NOVATIC NAVY DS  
NOVATIC NAVY BLUE RA BL 18
NOVATIC OLIVE TN BK 25
NOVATIC GREY 2305  
NOVATIC GREY CD BK 22
NOVATIC BLACK RB BK 9
NOVATIC BLACK DB  
NOVATIC DIRECT BLACK AC BK 34