TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

HÃNG BEST-CHEM

Đặt hàng

THÔNG TIN
XUẤT XỨ: TRUNG QUỐC, ĐÀI LOAN
ĐÓNG GÓI:
SẢN PHẨM

W-08XX SERIES : FORMALDEHYDE FREE (FLOURESCENT COLOR)
  FLOURESCENT PINK (W-0811)  
  FLOURESCENT RED (W-0817)  
  FLOURESCENT YELLOW (W-0817)  
  FLOURESCENT ORANGE (W-0814)  
  FLOURESCENT GREEN (W-0818)  
  FLOURESCENT MAGENTA (W-0820)  
  FLOURESCENT MAGENTA (W-0821)  
  FLOURESCENT VIOLET (W-822)  
PRC - PIGMENT COLOR
  PRC-2100 BRIGHT RED PR-22
  PRC-2200 RED PR-22
  PRC-2300 RED PR-9
  PRC-2400 ROSE PR-32
  PRC-2500 ROSE PR-146
  PRC-2700 BROWN PR-22, PY-14, PBK-7
  PRC-3110 MUSTARD YELLOW PY-14
  PRC-3190 YELLOW PY-81
  PRC-3510 GOLDEN YELLOW PY-14/PO-16
  PRC-3810 ORANGE PY-14/PO-16
  PRC-4200 GREEN PG-7, PY-14, PB- 15:3
  PRC-4225A GREEN PG-7, PY-14, PB- 15:3
  PRC-5100 BLUE PB-15
  PRC-5400 TURKEY BLUE PB-15, PG-7, PR-170
  PRC-5500 SKY BLUE PB-15:3
  PRC-5650 NAVY BLUE PR-22,PR-32,PB-15
  PRC-7100 VIOLET PV-23
  PRC-9118 BLACK PBK-7
  PRC-9600 NON-JELLY BLACK PBK-7
  PRC-8110H FLOURESCENT PINK  
  PRC-8200H FLOURESCENT RED  
  PRC-8300H FLOURESCENT YELLOW  
  PRC-8320H FLOURESCENT ORANGE  
  PRC-8340H FLOURESCENT GOLDEN YELLOW  
  PRC-8400H FLOURESCENT GREEN  
  PRC-8800H FLOURESCENT ROSE  
  RC-165N WHITE PW6
  RC-980 WHITE PW6
W SERIES : PIGMENT COLOR (HIGH FASTNESS)  
  W-210 BRIGHT RED PR-48:1
  W-245 HR RED PR-185
  W-249 HR PINK PR-122
  W-250 RED PR-170
  W-301 YELLOW PY-81
  W-319 YELLOW PY-74
  W-345 MUSTARD YELLOW PY-83
  W-359 ORANGE P.O.16
  W-369 ORANGE RED P.O.34
  W-9100 FLOURESCENT PINK  
  W-9200 FLOURESCENT RED  
  W-9300 FLOURESCENT YELLOW  
  W-9320 FLOURESCENT ORANGE  
  W-9350 FLOURESCENT ORANGE RED  
  W-9400 FLOURESCENT GREEN  
  W-9500 FLOURESCENT BLUE  
  W-9700 FLOURESCENT VIOLET  
  W-9730 FLOURESCENT VIOLET  
  W-9800 FLOURESCENT MAGENTA