TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

HÃNG DYNASTY-COLOURANTS

Đặt hàng
MÀU TRỰC TIẾP (DIRECT DYES): DẠNG LỎNG (LIQUID FORM)
  DIRECT YELLOW 11 LIQ  
  DIRECT YELLOW 147 LIQ  
  DIRECT YELLOW 131 LIQ  
  DIRECT ORANGE 118 LIQ  
  DIRECT RED 239 LIQ  
  DIRECT RED 254 LIQ  
  DIRECT BLUE 301 LIQ  
  DIRECT BLUE 281 LIQ  
  DIRECT BLUE 199 LIQ  
MÀU CƠ BẢN (BASIC DYES) :DẠNG BỘT (POWDER FORM)
  AURAMINE O Y2
  CHRYSOIDINE O2
  RHODAMINE 6GDN R1
  METHYL VIOLET 2B V1
  RHODAMINE B V10
  RHODAMINE 3B-SPL V11:1
  MAGENTA V14
  MALACHITE GREEN  G4
  VICTORIA BLUE BO B7
  METHYLENE BLUE BB B9
  VICTORIA BLUE R B11
  VICTORIA BLUE BO B26
  BROWN G Br1
  BROWN RC 100% Br4
MÀU CƠ BẢN (BASIC DYES) :DẠNG LỎNG (LIQUID FORM)
  BASIC YELLOW 2  
  BASIC BLUE 26  
  BASIC BROWN 1  
  BASIC YELLOW 96  
  BASIC BLUE 7  
  BASIC BROWN 19  
  BASIC ORANGE 2  
  BASIC VIOLET 10  
  BASIC BROWN 23  
  BASIC ORANGE 63  
  BASIC RED 12  
  BASIC GREEN 4  
  BASIC VIOLET 1  
  BAISC RED 14  
  MIXTURE BLACK