TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
(08) 38. 831. 564

HÃNG EP-TECH - ĐỘC QUYỀN (EP-TECH - EXCLUSIVE AGENT)

Đặt hàng

THÔNG TIN
XUẤT XỨ: NAM TRIỀU TIÊN

SẢN PHẨM

LUBRICANT FOR COATING EP-LUB50
 (CHẤT BÔI TRƠN)
210KG
INSOLUBILIZER & IMPROVING AGENT FOR COATING COLOR
EP-WET35 (CHẤT TRỢ TRÁNG PHỦ)