TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

HÃNG F.M.T THAILAND

Đặt hàng
GROUND CALCIUM CARBONATE FMT 60 1.9 TẤN/TANK
10 TANK/FCL20'
GROUND CALCIUM CARBONATE FMT 90
GROUND CALCIUM CARBONATE FMT 98