TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
(08) 38. 831. 564

HÃNG F.M.T THAILAND

Đặt hàng
GROUND CALCIUM CARBONATE FMT 60 1.9 TẤN/TANK
10 TANK/FCL20'
GROUND CALCIUM CARBONATE FMT 90
GROUND CALCIUM CARBONATE FMT 98