TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

HÃNG HANSOL - ĐỘC QUYỀN (HANSOL - EXCLUSIVE AGENT)

Đặt hàng

THÔNG TIN

XUẤT XỨ (ORIGIN): NAM TRIỀU TIÊN (SOUTH KOREA)

SẢN PHẨM

NHÓM MỦ CAO SU
  LATEX S108M 200KG/PE DRUM
  LATEX S109
  LATEX S307A
NHÓM CHẤT TRỢ
  RETENTION AID HCD-31 (LIQIUD)
(CHẤT BẢO LƯU, DẠNG LỎNG)
1MT IBC TANK