TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

HÃNG JAGSON COLORCHEM (ẤN ĐỘ)

Đặt hàng

THÔNG TIN:

XUẤT XỨ: ẤN ĐỘ
CÓ CHỨNG NHẬN REACH (REACH CERTIFIED PRODUCTS)


SẢN PHẨM

HỆ DYCROFIX "M": COLD BRAND DCT TYPE
  YELLOW M8G Y86
  YELLOW M4G Y22
  YELLOW MGR Y7
  GOLDEN YELLOW MR Y44
  YELLOW M3R O86
  YELLOW M4R O14
  ORANGE M2R O4
  RED M5B R2
  RED M8B R11
  MAGENTA MB V13
  VIOLET C4R V12
  BLUE M2R B81
  N BLUE M3R  
  BLUE MR B4
HỆ DYCROFIX "HE": HOT EXHAUST ECONOMICAL DYES
  YELLOW HE6G Y135
  YELLOW HE3G Y105
  YELLOW HE4G Y81
  GOLDEN YELLOW HE4R Y84
  ORANGE HER O84
  RED HE3B R120
  RED HE7B R141
  RED HE8B R152
  NAVY BLUE HER B171
  NAVY BLUE HE2R B172
  BLUE HERD B160
  BLUE HEGN B198
  GREEN HE4BD G19A
  BLACK HEBL  
HỆ DYCROFIX "ME": EXHAUST FOR NORMAL FASTNESS
  YELLOW ME4GL Y160A
  G.YELLOW MERL Y145
  ORANGE ME2RL O122
  SCARLET MEBL  
  RED ME3BL R194
  RED ME4BL R195
  RED ME6BL R196/250
  RED MERBL R198A
  RED ME3BN R180
  RED ME3GL R223
  N. BLUE ME2GL B194
  N. BLUE BRF B221
  BLUE BFF 100% B222
  BLUE ME2RL B248
HỆ DYCROFIX "VS": WARM EXHAUST AND PAD DYING / WET EXCELLENT FASTNESS
  YELLOW FG Y42
  YELLOW GL Y37
  G.YELLOW G Y17
  YELLOW GR Y15
  G.YELLOW RNL O107
  YELLOW H7GL Y57
  G.YELLOW R Y77
  YELLOW RTN Y24
  ORANGE 3R O16
  RED C2G R106
  RED BB R21
  RED RB R198
  RED 5B R35
  VIOLET 5R V51
  VBLUE 3R B28
  BLUE BB B220
  N.BLUE RGB B250
  N.BLUE H2GLN B203
  BROWN GR Br18
  BLUE RS B19
  T.BLUE G B21
  BLACK RL BL31
  BLACK B BL5