TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

HÃNG KHÁC

Đặt hàng
CROSS LINKING I-75 18KG/DRUM
CADEFOAMER B-50 120KG/DRUM
DEFOAMER B-40  
WAX-IS 25KG/BAG
BINDER 845 125KG/DRUM
THICKENER   
FUMAN L 160KG 
MERCERIZER 1802 100 KG