TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

HÃNG MODERNDYES - THÁI LAN (ĐỘC QUYỀN)

Đặt hàng
MODERDIRECT RUBINE BL MODERDIRECT BLUE BR
MODERDIRECT SCARLET F2G MODERDIRECT BLUE 4G
MODERDIRECT SCARLET 3BSL MODERDIRECT BLUE BRN
MODERDIRECT RED ME MODERDIRECT BLUE 4BL
MODERDIRECT RED BWS MODERDIRECT TURQ BLUE FBL
MODERDIRECT RED 4B MODERDIRECT GREY CGL
MODERDIRECT BLACK VSF 600% MODERDIRECT GREY 3BL
MODERDIRECT BLACK VSF 1200% MODERDIRECT YELLOW PG
MODERDIRECT BLACK VSF 1600%  MODERDIRECT YELLOW RL
  MODERDIRECT ORANGE 2GL