TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

HÃNG RADIFIX

Đặt hàng

THÔNG TIN:

 
XUẤT CỨ: ẤN ĐỘ
ĐÓNG GÓI:


SẢN PHẨM:

BRILL YELLOW 3GX Y6
PAPER YELLOW T Y11
CRYSOPHENIE Y12
 TITAN YELLOW Y9
YELLOW GTL Y132
YELLOW 2GL Y142
YELLOW G Y28
YELLOW R Y29
YELLOW 5GLL Y44
SUPRA YELLOW RL Y86
SUN YELLOW RCH Y99
ORANGE GL O34
ORANGE 7GLL O37
ORANGE TGLL O39
VISCOSE ORANGE A O108
BORDEAUX 6B R16
SCARLET 4BS R23
RED 12B R31
RED 5BR R80
RED 5BL R81
RED 2BL R83
BROWN 3R 133% R111
LIGHT ROSE FR R227
SCARLET 6BS R23
PINK 3B (SF) R254
VIOLET MB V9
VIOLET BB V35
HELIO B V51
SKY BLUE FB B1
SKY BLUE FF B15
BLUE GLL B71
BLUE RLL B80
BRILL BLUE F B151
T BLUE SBL B86
TURQ BLUE FBL B199
BLACK VB BL19
GGREY RLN BL56
BLACK OB BL80
BLACK AR BL168
GREEN B G26
DIRECT BLACK 22 800% / 1200% / 1600% BL22