TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

HÃNG RADIFIX

Đặt hàng

THÔNG TIN:

XUẤT XỨ: ẤN ĐỘ
ĐÓNG GÓI:


SẢN PHẨM

HỆ "M" DYES (COLD SERIES)
  GOLDEN YELLOW MR Y44
  YELLOW M3R O86
  YELLOW M4R O14
  YELLOW MGR Y7
  YALLOW M4G Y22
  YELLOW M8G Y86
  ORANGE M2R O4
  RED M5B R2
  RED M8B R11
  MAGENTA MB R13
  VIOLET M4R R122
  BLUE MR B4
  BLUE M2R B81
  BLUE M4GD B168
HỆ "ME" DYES (BIFUNCTIONAL SERIES)
  YELLOW ME4GL 160A
  GOLDEN YELLOW MERL Y145
  ORANGE ME2RL O122
  RED ME3BN R180
  RED ME3BL R194
  RED ME4BL R195
  RED ME6BL R196
  RED MERBL R198
  SCARLET 2GF R222
  RED ME3GL R223
  N.BLUE ME2GL B194
  BLUE M2RL B248
  BLUE BB 133% B220
  BLUE BRF B221
  BLUE MEBF B222
  BLACK HFGR  
  VIOLET MERL  
  MAGENTA MERL  
HỆ 'HE" DYES (HIGH EXHAUST SERIES)
  YELLOW HE4G Y81
  YELLOW HE6G Y135
  GOLDEN YELLOW HER Y84
  GOLDEN YELLOW HE4R Y84A
  ORANGE HER O84
  ORANGE HE2R O94
  RED HE3B R120
  RED HE7B R141
  RED HE8B R152
  BLUE HERD B160
  NAVY BLUE HER B171
  NAVY  BLUE HE2R B172
  GREEN HE4BD G19A
  BLACK HEBL  
HỆ "RGB & ULTRA RGB" (TRICHROMATIC SHADES, COLD PAD PATCH, PAD STEAM , PAD DRY)
  YELLOW RGB  
  ULTRA YELLOW RGB  
  ULTRA ORANGE RGB  
  RED RGB  
  DEEP RED RGB  
  ULTRA RED RGB  
  ULTRA CARMINE RGB  
  NAVY RGB  
HỆ "S": HIGH EXHAUSTION & FISXATION VALUES, BETTER SOLUBILITY THAN BIFUNCTIONAL
  YELLOW S3R  
  YELLOW SBG  
  RED S2B  
  DEEP RED SD  
  DARK RED SB  
  BRILL RED SB  
  DARK BLUE SBG  
  NAVY BLUE SGN  
  BLACK SBR  
  OCEAN BLUE SR  
HỆ "RR": 
  YELLOW RR  
  ORANGE RR  
  RED RR  
  BLUE RR