TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

HÃNG SAMJI - ĐỘC QUYỀN (SAMJI - EXCLUSIVE AGENT)

Đặt hàng

THÔNG TIN

XUẤT XỨ: NAM TRIỀU TIÊN (SOUTH KOREA)

SẢN PHẨM

FLOW MODIFIER MCR-65 200 KG
DISPERSANT SDW-400 250 KG
THICKENER AC-700 200 KG
PLASTIC PIGMENT SHP-60  
SHP-100