TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

HÃNG SAMWON - HÀN QUỐC

Đặt hàng
    C.I PACKING
THREETEX SERIES (HỆ THREETEX): FOR POLYESTER   
  ERN (PALE YELL) 135  
  EBR (WHITE) 185  
  EMT (L/YELL) 199 25KG/DRUM
  EMG (IVORY) 199-1 25KG/DRUM
  ERT  (IVORY)    
  EAR (IVORY)    
  PEM (IVORY)    
THREETEX SERIES (HỆ THREETEX): FOR P/C (T/C), P/R (T/R) 
  2BTN (B/GREY) 135/86  
  4BTN (L/GREY) 199/-  
  SFN (L/GREEN)   25KG/DRUM
  SFN3000B   25KG/DRUM
  SFN-ED   25KG/DRUM
  BTN (B/GREEN)    
  EMG-B (B/GREEN)   25KG/DRUM
  ETBN (B/GREEN)   25KG/DRUM
THREETEX SERIES (HỆ THREETEX): FOR PLASTIC  
  OB (GREENISH WHITE) 184  
  OB-1 (LIGHT YELLOW) 393  
  FP (YELLOW) 378  
  KCB (YELLOW) 367  
  MDAC (LIGHT BROWN) 61  
  K-100 (IVORY) 90-1  
THREEPHOR SERIES (HỆ THREEPHOR): FOR COTTON 
  BX (L/YELLOW) 24  
  BY (L/YELLOW) 86  
  SF (IVORY) 90  
  MX (L/YELLOW) 220 20KG/BOX
  BRK (IVORY) 119  
  TOP (IVORY) 353  
  BBS (IVORY) 224  
  BHV   100KG/DRUM
  BYB (GREENISH YELLOW) - 1 Bath    
  KBY (GREENISH YELLOW)- 1 Bath    
  4BK (GREENISH YELLOW) - 1 Bath   25KG/BOX
  6BK (GREENISH YELLOW) - 1 Bath    
  CS-3 (GREENISH YELLOW) - 1 Bath    
  6BY-F (GREENISH YELLOW) - 1 Bath   25KG/BOX
  CA (IVOrY) - 1 Bath    
  SEL2000 (REDDISH GREY) - 1 Bath    
  AD-L (BROWN) - 1 Bath    
  ADB-L (DARK BLUE) - 1 Bath    
  BYB-L (DARK BLUE) - 1 Bath   100KG/DRUM
  BY-267   20KG/BOX
  SF-L (L/BROWN) - 1 Bath   25KG/DRUM
  TOP-L (L/BROWN) - 1 Bath    
  AC-L   25KG/DRUM
THREEPHOR SERIES (HỆ THREEPHOR): FOR NYLON  
  CL-E (L/BROWN) 191  
  SF-L 90 25KG/DRUM
  TOP-L 353  
  SP-L (L/BROWN) 239  
  NFW (BEIGIE LIQ) 351  
THREEPHOR SERIES (HỆ THREEPHOR): FOR ACETATE, WOOL, ACRYL
  DA-1 (WHITE) 169  
  NFB-L (D BLUE)    
  AC-L (L/BROWN) 363 25KG/DRUM
  BR CONC (WHITE) 353  
  A-25 (L/YELLOW) 52