TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

HÃNG SUZHOU DONGWU

Đặt hàng
THÔNG TIN: XUẤT XỨ TRUNG QUỐC, ĐÓNG GÓI 25KG/CARTON
SẢN PHẨM:  
HỆ X-TYPE (COMMON) 
  CATIONIC BRILL FLAVINE YELLOW X-10GFF Y 40
  CATIONIC BRILL FLAVINE YELLOW 7GL Y 24
  CATIONIC YELLOW X-8GL Y 13
  CATIONIC YELLOW X-5GL Y 51
  CATIONIC YELLOW X-GRL Y 29
  CATIONIC GOLDEN YELLOW X-GL Y 28
  CATIONIC BRILL RED X-5GN R 14
  CATIONIC PINK FG R 13
  CATIONIC RED X-GRL R 46
  CATIONIC RED 2BL R 22
  CATIONIC RED 2GL R 29
  CATIONIC RED GTL R 18
  CATIONIC RED GTLP R 54
  CATIONIC RED GTLN R 18:1
  CATIONIC RED 3R V 16
  CATIONIC RED 6B V 7
  CATIONIC VIOLET 3BL B 53
  CATIONIC BRILL VIOLET 5BLH  
  CATIONIC BLUE GSL B 54:1
  CATIONIC BRILL BLUE RL B 54
  CATIONIC BLUE X-FRL B 162
  CATIONIC BLUE X-BL B 159
  CATIONIC BLUE X-GRL B 41
  CATIONIC BLUE X-GRRL B 41:1
  CATIONIC T. BLUE GB B 3
  CATIONIC NAVY BLUE X-BRL  
  CATIONIC NAVY BLUE 2RM  
  CATIONIC DARK BROWN X-3RL  
  CATIONIC BLACK X-RL  
  CATIONIC BLACK X-2RL  
  CATIONIC BLACK X-5RL  
  CATIONIC BLACK 2G  
  CATIONIC BLACK X-O  
  CATIONIC BLACK FBL  
  CATIONIC BLACK FDL  
  CATIONIC BLACK OB  
HỆ D-TYPE (DISCHARGEABLE)
  DISCHARGEABLE YELLOW D-2RL Y-41
  DISCHARGEABLE ORANGE D-BRL O-30
  DISCHARGEABLE ORANGE D-RN O-33
  DISCHARGEABLE RED D-TL  
  DISCHARGEABLE BLUE D-2BL  
  DISCHARGEABLE BLACK D-WRL  
  DISCHARGEABLE BLACK D-HO  
HỆ SD-TYPE (DISPERSE) 
  DISP. CATIONIC YELLOW SD-5GL Y 51
  DISP. CATIONIC GOLDEN YELLOW SD-GL Y 28
  DISP. CATIONIC BRILL RED SD-5GN R 14
  DISP. CATIONIC RED SD-GRL R 46
  DISP. CATIONIC BLUE SD-GSL B 54:1
  DISP. CATIONIC BLUE SD-BL B 159
  DISP. CATIONIC NAVY BLUE SD-BRL  
  DISP. CATIONIC BLACK SD-RL  
  DISP. CATIONIC BLACK SD-O  
  CATIONIC BLACK SD-MG  
  CATIONIC RED SD-2GL R 29
  CATIONIC PINK SD-FG R 13
  CATIONIC BLACK SD-FBL  
  CATIONIC BLUE SD-RL B 54
  CATIONIC T.BLUE SD-GB B 3
HỆ XL-TYPE (LIQUID) 
  CATIONIC BR. FLAVINE YELLOW X-10GFF Y 40
  CATIONIC YELLOW XL-7GL Y 24
  CATIONIC YELLOW XL-5GL Y 51
  CATIONIC YELLOW XL-GRL Y 29
  CATIONIC GOLDEN YELLOW XL-GL Y 28
  CATIONIC BRILL RED XL-5GN R 14
  CATIONIC RED XL-GRL R 46
  CATIONIC RED XL-2GL R 29
  CATIONIC RED XL-GTL R 18
  CATIONIC RED XL-3R V 16
  CATIONIC BLUE XL-GRL B 41
  CATIONIC BLUE XL-BL B 159
  CATIONIC T.BLUE XL-GB B 3
  CATIONIC BLACK XL-O  
HỆ M-TYPE (MIGRATORY) 
  CATIONIC YELLOW M-RL  
  CATIONIC RED M-RL R 51
  CATIONIC BLUE M-RL  
  CATIONIC BLACK M