TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

NICCA - VIETNAM (ĐỘC QUYỀN)

Đặt hàng
Stt Tên sản phẩm Quy  cách Công Dụng
1 CROAKS E-100 100 Chất loại trừ H2O2 dư
2 CROAKS N 120 Chất loại trừ H2O2 dư và khử Javen
3 D-735 120 Chất chống ngã vàng
4 ESKUDO NEO-3K 110 Chất phân tán Oligomer, giảm thiểu lỗi nhuộm do Oligomer trên vải PE
5 ESKUDO RZ-30T 110 Chất giặt cotton, chống tái bám
6 FOAMLEX 770 200 Chất kháng bọt
7 KASESOL O-5H 30 Hồ cứng, kháng gãy vải
8 KIRAKURU DA-12 18 Chất khử mùi Ammonia, mùi acetic và hydro sulfua
9 LIPO OIL NT-12VN 100 Chất bôi trơn sợi cotton, sợi pha 
10 LIPO OIL NT-33 100 Chất bôi trơn làm mượt chỉ
11 LIPOTOL BK-117 90 Chất giặt cho nhuộm hoạt tính
12 LIPOTOL RK-5 100 Chất giặt cho nhuộm hoạt tính
13 LIPOTOL RK-9H 100 Chất giặt cho nhuộm hoạt tính
14 LIPOTOL RS-1000 100 Chất giặt cho nhuộm hoạt tính
15 LIPOTOL SK 100 Chất giặt cho Nylon, cotton, silk
16 LIPOTOL TC-555 100 Chất giặt cho sợi PE pha spandex và cotton
17 NEOCRYSTAL 170 110 Chất càng hóa dùng trong tiền xử lý
18 NEOCRYSTAL 200VN 110 Chất đều màu, càng hóa nhẹ cho cotton
19 NEOCRYSTAL AC-1000 100 Chất càng hóa trong nhuộm
20 NEOCRYSTAL CL-700 110 Chất đều màu, càng hóa nhẹ cho cotton
21 NEOCRYSTAL DM 110 Chất đều màu, càng hóa nhẹ cho cotton
22 NEOCRYSTAL O-160H 110 Chất càng hóa dùng trong tiền xử lý
23 NEOFIX R-400 100 Chất cầm màu cho nhuộm hoạt tính
24 NEOFIX R-525 100 Chất cầm màu cho nhuộm hoạt tính
25 NEOFIX R-800 CONC 200 Chất cầm màu cho nhuộm hoạt tính
26 NEOFIX RD-1000 100 Chất cầm màu, tăng cường độ bền ướt
27 NEOFIX RF-2000 100 Chất cầm màu, tăng độ bền giặt
28 NEOFIX RP-70VN 110 Chất cầm màu hoạt tính, trực tiếp
29 NEOFIX SSR 110 Chất cầm màu hoạt tính, trực tiếp
30 NEOPROTON MAE 100 Chất càng hóa kim loại nặng
31 NEORATE PH-150VN 120 Chất ổn định H2O2
32 NEORATE PLC-3000 100 Chất ổn định H2O2
33 NEORATE PLC-3600 100 Chất ổn định H2O2
34 NEOSTECKER SI 18 Silicone dạng bider, hóa chất đặc biệt
35 NEOTEX CD-200 100 Chất đều màu CD (nhuộm màu cationic)
36 NEOTEX PD-50A 120 Đều màu, tăng ngấm dùng cho nhuộm liên tục
37 NEWBON TS-400T 100 Chất đều màu acid
38 NEWBON TS-800 100 Chất đều màu acid
39 NICCA  HIBITER ANY 110 Chất chống ngã vàng vải Nylon, PE
40 NICCA F-INON S-200 30 & 110 Chất chống cháy cho vải cotton
41 NICCA FINONE P-119 100 Chất chống cháy không chứa hợp chất Halogen
42 NICCA FI-NONE P-206 30 & 110 Chất chống cháy cho vải PE
43 NICCA SILICONE AM-08NEW 100 Hồ mềm silicone cho cotton, T/C, sợi tổng hợp
44 NICCA SILICONE AM-10 100 Hồ mềm silicone cho cotton, T/C, sợi tổng hợp
45 NICCA SILICONE AM-123VN 100 Hồ mềm silicone cho cotton, T/C, sợi tổng hợp
46 NICCA SILICONE AM-333 100 Hồ mềm mượt, cảm giác đầy tay
47 NICCA SILICONE AMZ 100 Hồ mềm mượt, cảm giác đầy tay
48 NICCA SILICONE ATS-10H 100 Hồ mềm silicone cho pp tận trích
49 NICCA SILICONE NT-2WS 100 Hồ mềm hấp thụ nước
50 NICCA SUNCLEANER DE-8 100 Chất tẩy máy
51 NICCA SUNCLEANER V-9 30 Chất làm sạch Oligomer trong máy nhuộm
52 NICCA SUNSOLT 1200 100 Chất đều màu, phân tán cho nhuộm PE
53 NICCA SUNSOLT LM-7 100 Chất sữa lỗi màu nhuộm và đều màu PE
54 NICCA SUNSOLT P-7 100 Chất phân tán cho nhuộm PE
55 NICCA SUNSOLT RM-1000E 100 Chất đều màu, phân tán cho nhuộm PE
56 NICCA SUNSOLT RM-340ECO 100 Chất đều màu, phân tán cho nhuộm PE
57 NICCA SUNSOLT RM-900E 100 Chất đều màu, phân tán cho nhuộm PE
58 NICCA SUNSOLT RM-900HL 100 Chất đều màu, phân tán cho nhuộm PE
59 NICCA SUNSOLT RX-11VN 100 Chất sữa lỗi, đều màu, ít bọt cho nhuộm PE
60 NICCANON NS-30H 30 Chất kháng khuẩn, kháng mùi
61 NICEPOLE FE-18S 100 Hồ kháng tĩnh điện cho vải sợi PE
62 NICEPOLE PR-86 100 Chất tăng ngấm, kháng tĩnh điện, chống tái bám bẩn
63 NICEPOLE PR-99VN 100 Chất tăng ngấm, kháng tĩnh điện, chống tái bám bẩn
64 NIKOSOLT S-6H 30&100 Hồ chống dạt (trượt) cho dệt thoi và dệt kim
65 NK ASSIST FU  18 Chất xúc tác cho các loại hồ hoàn tất
66 NK GUARD EC-38H 100 Hồ chống thấm cho vải Nylon, PE và vải pha
67 NK GUARD NDN-5E 100 Hồ chống thấm cho vải Nylon, PE và vải pha
68 NK GUARD NDN-77H 100 Hồ chống thấm cho vải Nylon, PE và vải pha
69 NK GUARD NDN-7E 100 Hồ chống thấm nước và dầu gốc Flourcarbon
70 NK OIL S-9 100 Chất bôi trơn, làm mượt chỉ
71 NNT- 88 100 Hồ mềm cho cotton và T/C
72 NT-42 120 Hồ hoàn tất cho Rayon, cotton và PE pha
73 PITCHRUN L-160H 100 Chất nấu tẩy cho vải cotton (dùng trong liên tục)
74 PITCHRUN L-180 200 Chất nấu tẩy cho vải cotton (dùng trong liên tục)
75 PITCHRUN PU-252H 100 Chất nấu tẩy cho vải sợi pha Spandex
76 PITCHRUN PU-88H 100 Chất nấu tẩy cho vải sợi pha Spandex
77 SHEARLON HB 100 Chất cào lông cho vải PE, nylon, T/C
78 SUNLIFE LP-200EH 30 Chất chống tia UV cho vải sợi PE
79 SUNLIFE TN-40 110 Chất cầm màu cho thuốc nhuộm acid
80 SUNMORL CK-1ECO 100 Chất giặt, nấu tẩy dầu, sáp, hồ,,, cho vải sợi tự nhiên
81 SUNMORL FL 100 Chất giặt, nấu tẩy cho sợi PE và PE pha
82 SUNMORL MC-2000H 100 Chất giặt khử cho vải PE trong môi trường acid
83 SUNMORL RC-1G 30 Chất giặt khử cho vải PE và PE pha
84 SUNMORL RC-700E 100 Chất giặt khử cho vải PE
85 SUNMORL SL 110 Chất giũ hồ cho cotton và cotton/sợi tổng hợp
86 SUNMORL SR-22 100 Chất nấu tẩy cho vải sợi tổng hợp, vải pha spandex
87 SUNMORL SR-VN 100 Chất nấu tẩy cho vải sợi tổng hợp, vải pha spandex
88 SUNMORL SSC-1 100 Chất nấu tẩy 3 trong 1 cho cotton và T/C
89 SUNRETARDER CS 100 Chất kìm hãm cho nhuộm Cationic
90 SUNSOFLON K-2H 120 Hồ mềm cho cotton và T/C
91 SUNSOFLON TK-07 100 Hồ mềm dùng cho cotton, rayon, PE ,…
92 SUNSOFLON WP 100 Hồ mềm, có tính hấp thụ nước, mềm tay
93 SUNSOFTER A-300 100 Hồ mềm cho cotton và T/C
94 SUNSOFTER FXJ 100 Hồ mềm ái nước cho vải cotton
95 TEXPORT BO-48 100 Chất chống nhăn, gãy mặt cho vải sợi
96 TEXPORT D-600 100 Chất chống nhăn, dùng trong qt nấu tẩy
97 TEXPORT DA-9 100 Chất bôi trơn, chống nhăn, chống gãy mặt
98 TEXPORT PEEL 20 Chất khử Oligomer
99 TEXPORT SKY 100 Chất kiểm soát gốc họat động tự do
100 TEXPORT SN-10 100 Chất tăng ngấm dùng cho vải có mật độ chặt
101 TPSA-50 100 Chất giặt khử nhuộm họat tính
102 TPSC-200 100 Chất nẩu tẩy dầu silicone
103 YK- 91 30 Buffer ổn định PH